Top
Tento štatút súťaže „Spider-Man” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Spider-Man“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor...
Tento štatút súťaže „Leto s Lacim 2023” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Leto s Lacim 2023“ (ďalej aj len „súťaž“).     1....