Top
Tento štatút súťaže „Hyundai 4×4” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Hyundai 4×4“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže...
Tento štatút súťaže „Fandíme florbalistkám” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Fandíme florbalistkám“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže...