Top

Články kategórie Hyundai

Tento štatút súťaže „Festival horských filmov” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Festival horských filmov“ (ďalej aj len „súťaž“). I. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821...
Tento štatút súťaže „Hyundai Shop” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Hyundai Shop“ (ďalej aj len „súťaž“).   1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821 04...