Top

Články kategórie sutaz

Tento štatút súťaže „Leto s Lacim 2023” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Leto s Lacim 2023“ (ďalej aj len „súťaž“).     1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova...
Tento štatút súťaže „Veľkonočné vajíčko” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Veľkonočné vajíčko“ (ďalej aj len „súťaž“).       1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155 00...
Tento štatút súťaže „Valentínska súťaž” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Valentínska súťaž“ (ďalej aj len „súťaž“).       1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155 00...
Tento štatút súťaže „Pomalé Vianoce” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Pomalé Vianoce“ (ďalej aj len „súťaž“).       1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155 00...