Top

Články kategórie Novinky

Tento štatút súťaže „Festival horských filmov” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Festival horských filmov“ (ďalej aj len „súťaž“). I. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821...