Top

Články kategórie sutaz

Tento štatút súťaže „Poďme na Homolu” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Poďme na Homolu“ (ďalej aj len „súťaž“).       1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4,...
Tento štatút súťaže „Veľkonočná súťaž” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Veľkonočná súťaž“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155...
Tento štatút súťaže „Medzinárodný deň žien” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Medzinárodný deň žien“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova...
Štatút súťaže „10 rokov WRC“ Tento štatút súťaže „10 rokov WRC” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „10 rokov WRC“ (ďalej aj len „súťaž“). Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom...