Top

Články kategórie sutaz

Tento štatút súťaže „Maťo Homola” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Maťo Homola“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvaniho 17A,...
Tento štatút súťaže „MDŽ” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „MDŽ“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821...
Tento štatút súťaže „ValeNtín” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „ValeNtín“ (ďalej aj len „súťaž“). 1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821 04 Bratislava IČO: 36 858...
Tento štatút súťaže „Mikuláš” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Mikuláš“ (ďalej aj len „súťaž“).   Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821 04 Bratislava IČO: 36 858...