Top

Články kategórie sutaz

Štatút súťaže „Majstrovstvá sveta žien vo florbale” Tento štatút súťaže „Majstrovstvá sveta žien vo florbale” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Majstrovstvá sveta žien vo florbale“ (ďalej aj len „súťaž“).        I....
Štatút súťaže „Halloween”   Tento štatút súťaže „Halloween” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Halloween“ (ďalej aj len „súťaž“).   I. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A,...
Štatút súťaže „Hug Belt”   Tento štatút súťaže „Hug Belt” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Hug Belt“ (ďalej aj len „súťaž“).   I. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so...
Tento štatút súťaže „Festival horských filmov” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Festival horských filmov“ (ďalej aj len „súťaž“). I. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821...