Top

Články kategórie sutaz

Tento štatút súťaže „Fandíme florbalistkám” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Fandíme florbalistkám“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155...
Tento štatút súťaže „Aktivuj si Bluelink” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Aktivuj si Bluelink“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4,...
Tento štatút súťaže „Floorball Challenge” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Floorball Challenge“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155...
Tento štatút súťaže „Tuc-tuc-tuc, TUCSON! Anketa“ (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Tuc-tuc-tuc, TUCSON! Anketa“ (ďalej aj len „súťaž“). Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155 00 Praha...