Top
Tento štatút súťaže „Zaži Jankov vŕšok” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Zaži Jankov vŕšok“ (ďalej aj len „súťaž“).         1....