Top
Tento štatút súťaže „Maťo Homola 70” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Maťo Homola 70“ (ďalej aj len „súťaž“).       1. Usporiadateľ...
Tento štatút súťaže „Goal of the Century” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Goal of the Century“ (ďalej aj len „súťaž“).    ...