Top
Tento štatút súťaže „Veľkonočné vajíčko” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Veľkonočné vajíčko“ (ďalej aj len „súťaž“).       1. Usporiadateľ súťaže Hyundai...