Top
Tento štatút súťaže „Pomalé Vianoce” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Pomalé Vianoce“ (ďalej aj len „súťaž“).       1. Usporiadateľ súťaže Hyundai...
Tento štatút súťaže „Nakombinuj si darčeky podľa seba” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Nakombinuj si darčeky podľa seba“ (ďalej aj len „súťaž“)....