Top
Náčrt dizajnového konceptu zobrazuje aerodynamicky tvarovanú siluetu elektrického vozidla novej éry Jedinečný a nadčasový dizajn modelu IONIQ 6 bude plne odhalený koncom tohto mesiaca   Spoločnosť Hyundai Motor Company odhalila...
Tento štatút súťaže „Deň otcov 2022” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Deň otcov 2022“ (ďalej aj len „súťaž“).         1....