Top
Tento štatút súťaže „Mikuláš” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Mikuláš“ (ďalej aj len „súťaž“).   Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná...