Top
Tento štatút súťaže „Meno môjho miláčika” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Meno môjho miláčika“ (ďalej aj len „súťaž“). Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor...