Top
Tento štatút súťaže „Elektrické N-ko” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Elektrické N-ko“ (ďalej aj len „súťaž“).         1. Usporiadateľ súťaže...