Top
Tento štatút súťaže „Medzinárodný deň žien” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Medzinárodný deň žien“ (ďalej aj len „súťaž“).         1....