Top
Tento štatút súťaže „Hug Belt” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Hug Belt“ (ďalej aj len „súťaž“).   Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor Czech...