Top

Hyundai spolupracuje so skupinou BTS na zvyšovaní povedomie o uhlíkovej neutralite prostredníctvom výziev na sociálnych sieťach.

Čítať viac
Tento štatút súťaže „Festival horských filmov” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Festival horských filmov“ (ďalej aj len „súťaž“). I. Usporiadateľ súťaže Hyundai...
Tento štatút súťaže „Hyundai Shop” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Hyundai Shop“ (ďalej aj len „súťaž“).   1. Usporiadateľ súťaže Hyundai Motor...