Top

Hyundai spolupracuje so skupinou BTS na zvyšovaní povedomie o uhlíkovej neutralite prostredníctvom výziev na sociálnych sieťach.

Hyundai spolupracuje so skupinou BTS na zvyšovaní povedomie o uhlíkovej neutralite prostredníctvom výziev na sociálnych sieťach.
  • Spoločnosť Hyundai Motor Company pokračuje v komunikácii svojho záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045.
  • V spolupráci s celosvetovo populárnou skupinou BTS si pre mladých ľudí pripravili dve výzvy na sociálnych sieťach, aby nimi pripomenuli dôležitosť uhlíkovej neutrality.
  • Výzvy sú súčasťou kampane spoločnosti Hyundai s názvom „Expecting Generation One“ (Očakávanie Generácie Jedna), teda prvej generácie detí, ktoré budú žiť v dobe uhlíkovej neutrality.

 

Spoločnosť Hyundai Motor Company odštartovala spolu so svojím globálnym ambasádorom značky, celosvetovo populárnou hudobnou a tanečnou skupinou BTS, dve výzvy na sociálnych sieťach, aby zvýšila povedomie o dôležitosti uhlíkovej neutrality pre ďalšie generácie.

V rámci kampane „Expecting Generation One“ (Očakávanie Generácie Jedna) sú výzvy zábavnou príležitosťou pre mladých ľudí, ako sa zapojiť do globálneho hnutia s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Používatelia sociálnych sietí môžu tancovať a vytvárať tak jedinečný obsah na sociálnych sieťach TikTok, Instagram a YouTube, aby sebe i ostatným pripomenuli dôležitosť uhlíkovej neutrality a podporovali správanie, ktoré je ohľaduplné k životnému prostrediu a je nevyhnutné na jej dosiahnutie.

Mileniáli a Generácia Z budú hrať významnú úlohu pri vytváraní uhlíkovo neutrálnej spoločnosti, z ktorej môžu budúce generácie prosperovať,“ povedal Thomas Schemera, globálny hlavný marketingový riaditeľ a vedúci divízie zákazníckych skúseností spoločnosti Hyundai Motor Company. „Zapojili sme preto BTS a influencerov na sociálnych sieťach, aby sme vytvorili synergiu okolo tejto dôležitej témy.“

Tanečná výzva #Move4Gen1 premieňa ideu „uhlíkovej neutrality“ na sériu ľahko sledovateľných pohybov, ktoré predvádzajú členovia skupiny BTS. Choreografia obsahuje prvok „+“, ktoré predstavuje už vytvorené emisie uhlíka, a „-“, ktoré predstavuje znížené emisie uhlíka, čo vedie k „0“, a reprezentuje nulové emisie uhlíka potrebné na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Hyundai a BTS #ExpectingGeneration1 challenge: https://youtu.be/231cJ0Lgj64

V rámci druhej výzvy #Pass2Gen1 budú jej účastníci hovoriť o tom, čo chcú odovzdať Generácii Jedna, prvej generácii, ktorá bude žiť v uhlíkovo neutrálnej ére. BTS štartuje výzvu s posolstvami „čistá voda“, „modrá obloha“ a „svetlo hviezd“ a užívatelia sociálnych sietí dostanú príležitosť pridať svoje posolstvo, ktoré by chceli zanechať ako súčasná zodpovedná generácia.

Celosvetová kampaň „Expecting Generation One“ bola spustená začiatkom októbra 2021 s cieľom posilniť nedávne vyhlásenie spoločnosti Hyundai o svojom cieli dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo produktoch a globálnych prevádzkach do roku 2045. Prostriedkom k tomu majú byť čistá mobilita, platformy ďalších generácií a zelená energia. Spoločnosť Hyundai Motor plánuje do konca roka túto komunikáciu smerom k zákazníkom ešte viac posilniť.

Nie je možné pridávať komentáre.

Ďalšie články: