Top

Hyundai Motor predstavil víziu nového konceptu Metamobility

Hyundai Motor predstavil víziu nového konceptu Metamobility
 • Spoločnosť Hyundai Motor sa na veľtrhu CES 2022 podelila o svoju víziu robotiky v reálnom svete a metaverze v rámci témy „Rozširovanie ľudského dosahu“, aby naplnila neobmedzenú slobodu mobility
 • Spoločnosť chce byť priekopníkom nového konceptu „Metamobility“, ktorý presahuje fyzické pohyby prostredníctvom robotiky a metaverza a ovplyvňuje zmeny v reálnom svete, tým, že:
  • … rozdiely medzi formami mobility budúcnosti sa zotrú vďaka rozšíreným robotickým technológiám, ako je umelá inteligencia (AI) a autonómne riadenie,
  • … preskúma možnosti rôznych mobilít, ako sú automobily a UAM, ktoré sa stanú inteligentnými prístupovými zariadeniami k platforme metaverse,
  • … rozšíri riešenia mobility o Metamobilitu s využitím robotov ako média medzi skutočným a virtuálnym svetom.
 • Spoločnosť tiež predstavila nový koncept mobility vecí (Mobility of Things = MoT), v ktorom tradične neživé predmety získajú mobilitu pomocou robotiky, a modulárne platformy Plug & Drive (PnD) a Drive & Lift (DnL) ako riešenia typu všetko v jednom pre svoj neobmedzený ekosystém MoT
 • Výkonný predseda Euisun Chung: „Predstavujeme si budúce riešenia mobility, ktoré umožní pokročilá robotika – dokonca aj rozšírenie našich riešení mobility na Metamobilitu
 • V stánku Hyundai Motor sa predstavujú aj rôzne aplikácie modulov PnD a DnL, vrátane nedávno predstaveného Mobile Eccentric Droid (MobED), ako aj roboty Spot® a AtlasTM od Boston Dynamics

 

Las Vegas/Soul, 4. január 2022

Spoločnosť Hyundai Motor Company sa podelila o svoju víziu priekopníckého používania robotiky v reálnom svete aj v metaverse. Tlačová konferencia, ktoré sa uskutočnila na veľtrhu CES 2022 v Las Vegas, jednom z najvplyvnejších technologických podujatí na svete, bola tiež vysielané naživo prostredníctvom YouTube kanála spoločnosti Hyundai Motor:

Euisun Chung, výkonný predseda Hyundai Motor Group, otvoril celú tlačovú konferenciu, po ktorej vystúpili Dong Jin Hyun, viceprezident a vedúci laboratória robotiky Hyundai Motor Group; Chang Song, prezident a vedúci divízie Transportation-as-a-Service (TaaS) Hyundai Motor Group; a Marc Raibert, zakladateľ a predseda Boston Dynamics. K nim sa pripojil Ulrich Homann, Corporate Vice President zo spoločnosti Microsoft.

V rámci hlavnej témy „Rozširovanie ľudského dosahu“ prezentácia spoločnosti Hyundai Motor odzrkadľovala, ako jej aktivity v oblasti robotiky povedú k posunu paradigmy smerom k budúcej mobilite, ktorá presahuje rámec tradičných dopravných prostriedkov, aby naplnila neobmedzenú slobodu pohybu pre ľudstvo.

Robotika je nevyhnutnou súčasťou transformácie Hyundai Motor na poskytovateľa inteligentných riešení mobility. Po akvizícii Boston Dynamics, inovátora v tejto oblasti, sa Hyundai Motor sústredil na pokrok v robotizácii s cieľom zlepšiť životy ľudí prostredníctvom radu riešení mobility. Spoločnosť vníma robotiku a mobilitu ako komplementárne v tom, že jedno urýchľuje vývoj druhého a naopak. Spoločne tvoria synergickú kombináciu, ktorá prinesie pridanú hodnotu a poháňa pokrok ľudstva, počnúc robotickým ekosystémom mobility vecí (MoT).

Na podporu svojej budúcej vízie robotiky a mobility spoločnosť odhalila svoj nový koncept „Metamobility“ s cieľom presadiť inteligentné metaverzné spojenie medzi zariadeniami, ktoré rozšíri úlohu mobility na virtuálnu realitu (VR), čo v konečnom dôsledku umožní ľuďom prekonať fyzické obmedzenia pohybu v čase a priestore. Hyundai Motor sa tiež podelil o svoju víziu toho, ako budú roboty pôsobiť ako médium medzi skutočným svetom a virtuálnymi priestormi, čo používateľom umožní vykonávať zmeny v metaverze tak, aby sa premietli do reality.

Spoločnosť si predstavuje, že rozdiely medzi budúcou mobilitou budú zmazané vďaka ďalšiemu rozvoju robotickej technológie, ako je umelá inteligencia (AI) a autonómne riadenie. Rôzne typy mobility – vrátane automobilov a mestskej leteckej mobility (UAM) – budú tiež slúžiť ako inteligentné zariadenia na prístup k platforme metaverza.

 

V Hyundai využívame silu robotiky na dosiahnutie veľkých vecí. Predstavujeme si budúce riešenia mobility, ktoré umožní pokročilá robotika – dokonca aj rozšírenie našich riešení mobility na Metamobilitu. Táto vízia umožní ľudstvu neobmedzenú slobodu pohybu a pokrok.

Euisun Chung, výkonný predseda skupiny

 

Prepojenie pohybu v reálnom svete s metaverzom prostredníctvom robotov a „Metamobility“

Počas prezentácie Hyundai Motors na CES sa prezident Hyundai Motor Group a vedúci divízie Transportation-as-a-Service (TaaS) Chang Song a viceprezident spoločnosti Microsoft Ulrich Homann pripojili k Marcovi Raibertovi z Boston Dynamics, aby diskutovali o metaverze a metamobilite.

S metaverzom nastaveným na to, aby sa v budúcnosti stal každodenným priestorom pre ľudí, spoločnosť očakáva možný vznik nového typu platformy metaverza, v ktorej by rozdiel od reality mohol zmiznúť a odtrhnúť sa od konceptu virtuálnej reality (VR), ako ho dnes svet pozná.

To, čo bolo v dôsledku technologických obmedzení len virtuálnym zážitkom, sa teraz môže premietnuť do skutočného sveta prostredníctvom prepojenia inteligentných zariadení, čo používateľom umožňuje neobmedzenú slobodu pohybu medzi týmito dvoma svetmi. Hyundai Motor označuje koncept takýchto zážitkov ako Metamobilita.

Hyundai Motor očakáva, že mobilné zariadenia, ako sú automobily a UAM, budú slúžiť ako inteligentné zariadenia na prístup k virtuálnym priestorom, zatiaľ čo robotika bude pôsobiť ako médium na prepojenie virtuálneho a skutočného sveta. Napríklad automobil, ktorý sa pripája k virtuálnym priestorom, môže používateľom umožniť vychutnať si rôzne zážitky virtuálnej reality v aute. V závislosti od potrieb užívateľa môže byť auto premenené na zábavný priestor, zasadaciu miestnosť pre prácu alebo dokonca platformu pre hranie 3D videohier.

Na rozdiel od súčasnej podoby virtuálnej reality, kde sa používateľské skúsenosti neodrážajú v reálnom svete kvôli technologickým obmedzeniam, budúci používatelia metaverza budú môcť ovplyvňovať zmeny v reálnom svete prostredníctvom robotiky a technológie digitálnych dvojčiat, virtuálnej reprezentácie fyzického objektu, miesta alebo procesu, ktorý bude umožnený ďalším pokrokom v senzoroch a akčných členoch.

Napríklad, keď používateľ pristúpi k digitálnemu dvojčaťu svojho domova v metaverze, keď je mimo svojho fyzického domova, bude môcť nakŕmiť a objať domáce zviera v Kórei pomocou robota – avatara. To umožní používateľom vychutnať si zážitky zo skutočného sveta prostredníctvom virtuálnej reality.

Prostredníctvom Metamobility budú roboty pomáhať ľuďom prekonávať fyzické obmedzenia času a priestoru a poskytnú prostriedky na prepojenie a interakciu v metavesmíre. Hyundai Motor si predstavuje metaverzum, ktoré využíva roboty ako médium medzi skutočným a virtuálnym svetom, čo umožní ľuďom skutočne meniť a transformovať veci v reálnom svete prostredníctvom metaverza a robotického prepojenia.

Toto spojenie metaverzum – robot umožní používateľovi viesť robota v reálnom svete, napríklad v inteligentnej továrni. To umožní digitálny model novej generácie pre riadenie závodu a výrobu tým, že umožní vzdialeným špecialistom pripojiť sa ku všetkým strojom a aktívam v rámci závodu a vykonávať vzdialené úlohy prostredníctvom priameho fyzického pripojenia pomocou robotov a virtuálnej reality. Pracovník by napríklad interagoval s robotickým avatarom v metaverze cez rozhranie virtuálnej reality a ovládacími prvkami, aby manipuloval s vecami v reálnom svete pomocou proxy robota na vzdialenom pracovisku.

 

Myšlienkou Metamobility je, že priestor, čas a vzdialenosť sa stanú irelevantnými. Pripojením robotov k metaverzu sa budeme môcť voľne pohybovať medzi skutočným svetom a virtuálnou realitou,“ povedal Song. „O krok ďalej od pohlcujúceho zážitku „byť tam“, ktorý poskytuje metaverse, sa roboty stanú rozšírením našich vlastných fyzických zmyslov, čo nám umožní pretvoriť a obohatiť náš každodenný život o Metamobilitu.

Chang Song, prezident Hyundai Motor Group

Keď sa virtuálne a fyzické prostredia spájajú, Microsoft spája ľudí, miesta a veci s digitálnym svetom. V rámci Microsoft Cloud, od Azure IoT po Azure Digital Twins, Dynamics 365 Connected Spaces a Microsoft Mesh, budujeme metaverznú platformu pre organizácie, ktorá umožňuje nový pohľad na spôsob, akým sa ľudia pohybujú a interagujú vo fyzických priestoroch, ako sú továrne.

Ulrich Homann, viceprezident v spoločnosti Microsoft

Roboty, ktoré posúvajú ľudí a veci za hranice predstavivosti a obmedzení

Hyundai Motor tiež predstavil svoje modulárne platformy Plug & Drive (PnD) a Drive & Lift (DnL) ako riešenia typu všetko v jednom pre svoj neobmedzený ekosystém mobility vecí (MoT), v ktorom tradične neživé veci, od malých predmetov po komunitné priestory, získajú mobilitu pomocou robotických technológií spoločnosti.

Dong Jin Hyun, viceprezident a vedúci laboratória Hyundai Motor Group Robotics Lab, predstavil nový modul PnD, robotickú platformu s jedným kolesom, ktorá kombinuje inteligentné riadenie, brzdenie, elektrický pohon a zavesenie kolies, ktoré možno zväčšiť alebo zmenšiť pre akýkoľvek účel, veľkosť alebo použitie. LiDAR a kamerové senzory umožňujú objektom s podporou PnD pohybovať sa autonómne.

S nekonečnou flexibilitou a škálovateľnosťou môže modul PnD poskytnúť mobilitu bežne neživým veciam, od malých objektov až po komunitné priestory. Zdá sa, že jeho aplikácie sú neobmedzené, poskytujú slobodu pohybu pre ľudí so zdravotným postihnutím, automatizovanú logistiku, rekonfigurovateľný vnútorný priestor a verejnú dopravu s jednotlivými oddeleniami pre sociálne dištancovanie a mobilitu na poslednú míľu.

 

Vo svete, ktorý príde, nebudeme hýbať našimi vecami, ale veci sa budú skutočne pohybovať okolo nás pomocou modulu PnD, vďaka ktorému budú tradične neživé predmety mobilnéVšetko naše ambiciózne robotické inžinierstvo a tvorivé úsilie smerujeme k realizácii ešte väčšej vízie než kedykoľvek predtým – neobmedzeného ekosystému mobility vecí.

Dong Jin Hyun, viceprezident a vedúci laboratória Hyundai Motor Group Robotics Lab

Hyundai Motor tiež vystavil malú platformu mobility MobED (Mobile Eccentric Droid), ktorá využíva modul DnL, mechanizmus excentrického kolesa, ktorý kombinuje pohon, riadenie a brzdový systém do jednej konštrukcie. S DnL namontovaným na každom kolese môže MobED zdvihnúť plošinu hore a dole, takže telo môže zostať vodorovne, keď MobED prechádza nerovným terénom alebo nízkymi prekážkami, ako sú schody alebo spomaľovače.

Zakladateľ a predseda predstavenstva Boston Dynamics Marc Raibert sa tiež pripojil k prezentácii, aby ukázal, ako Hyundai Motor a Boston Dynamics už teraz posúvajú mobilitu za hranice ľudských fyzických obmedzení pomocou súčasných robotických technológií. Obe spoločnosti si spoločne predstavujú budúcnosť, v ktorej budú ľudia a roboty spolupracovať, čím sa zvýši bezpečnosť, produktivita a kvalita života.

Napríklad nositeľné roboty Hyundai, Vest Exoskeleton (VEX) a Chairless Exoskeleton (CEX), ako aj štvornohý robot Spot® od Boston Dynamics podporujú priemyselnú prácu a sľubujú ďalšie využitie, dokonca aj pátracie a záchranné misie.

 

Vidíme budúcnosť, kde sa roboty stanú viac než len nástrojmi orientovanými na úlohy, viac než len strojmi. Veríme v budúcnosť, kde sa roboty stanú užitočnými a dôveryhodnými spoločníkmi v našom každodennom živote.

Marc Raibert, zakladateľ a predseda predstavenstva Boston Dynamics

Súčasnosť a budúcnosť robotov na výstavnom stánku Hyundai Motor

Na veľtrhu CES 2022 spoločnosť Hyundai Motor otvorila výstavný stánok, v ktorom predstavuje, ako možno zlepšiť mobilitu v reálnom svete pomocou svojich robotov, vrátane robota Spot®, modulu osobnej mobility PnD, modelu mikromobility L7 a malej platformy mobility MobED s excentrickými kolesami. Štyri modely robotov sú optimalizované pre každý modul a video obrazovky vysvetľujú špeciálne výhody každého robota.

Súčasťou stánku je aj Metaverse Zone, kde môžu návštevníci zažiť virtuálny svet a nahliadnuť do budúcej robotickej spoločnosti. Štvorstranné LED diódy zóny poskytujú pohlcujúci zážitok, kde si návštevníci môžu vytvárať personalizované avatary a komunikovať s nimi vo virtuálnom priestore. Potom môžu návštevníci získať prispôsobené obrázky avatarov a suveníry a vychutnať si rôzne programy na pódiu, ako sú ukážky robotov a vystúpenia.

 

Nie je možné pridávať komentáre.